zaterdag 7 januari 2017

“Gouden Gids-gevalletje”


Geschiktheidseisen bij meervoudig onderhands. Ik begrijp het niet.

Zie bijvoorbeeld ook de Gids Proportionaliteit (oud en nieuw):

Voorschrift 3.5 C:
Bij de toepassing van een meervoudig onderhandse procedure stelt de aanbestedende dienst uitsluitend geschiktheidseisen indien bij de aanbestedende dienst de geschiktheid van een of meer van de potentiële inschrijvers nog niet bekend is.

Het uitgangspunt van een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure is een vooronderstelde geschiktheid van de uit te nodigen ondernemingen. Er zal veelal gekozen worden voor bij de aanbestedende dienst bekende ondernemingen. Daarom moet zeer terughoudend worden omgegaan met het stellen van geschiktheidseisen bij een dergelijke procedure. Indien de geschiktheid van de ondernemingen, wegens gebrek aan materiedeskundigheid die niet anderszins op te lossen is, niet bekend is bij de aanbestedende dienst ten tijde van het kiezen van de uit te nodigen ondernemingen, kan het proportioneel zijn om geschiktheidseisen te stellen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een aanbestedende dienst nog nooit zaken heeft gedaan in die betreffende markt en op basis van zoeken op het internet of uit de gouden gids een aantal ondernemingen heeft geselecteerd. […]

En zelfs in een “Gouden Gids-gevalletje” (telefoontje):

AD:                       “In verband met een eventuele uitnodiging voor een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure: Zijn jullie VCA*-gecertificeerd?
Aannemer:          “Ja.
AD:                       “Wilt u dan een kopie van het geldige certificaat op de mail zetten, anders kan en zal ik u niet uitnodigen voor de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure.
Aannemer:          “Komt er aan.
AD:                       “Dank u wel.

O.i.d.

Aanleiding: Rechtbank Rotterdam 10 juni 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:10105:


Hoe moeilijk en/of kostbaar wil men een LP-gunning onderhands laten zijn? Terwijl bijvoorbeeld ook H 7 van het ARW (2012 en 2016) geen enkele aanleiding geeft tot het stellen van geschiktheidseisen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten