maandag 27 november 2017

Een strategisch partnerschap


Een strategisch partnerschap……?

Blijkbaar heeft men mijn diensten dan echt nodig voor de realisatie van organisatiedoelstellingen. Men kan / wil de betreffende diensten niet zelf ontwikkelen en/of zelf (gaan) leveren. En men kan mij ook niet opkopen (overnemen). Men is dus in hoge mate ‘afhankelijk’ van mij.

Maar, waarom zou ik me voor de lange (-re) termijn (moeten) committeren? Een langere termijn, dan de politieke 4-jarige (verkiezings-) cyclus? Kan dat (dan)? En: ‘het fungeert als een raamovereenkomst’? Een raamovereenkomst als basis voor een strategisch partnerschap? Leidt zo’n raamovereenkomst dan niet tot overschrijding van het Europese drempelbedrag, met een aanbestedingsplicht tot gevolg? In wiens belang is dat (dan)? Hoe effectief en flexibel is zo’n langjarige raamovereenkomst dan? Leidt een raamovereenkomst (feitelijk een ‘kader’) tot het echt anders organiseren van zorg? Waarom zou ik risico’s en opbrengsten (moeten) delen met een ander? Wel (dit keer) exclusiviteit en afnameverplichting in de raamovereenkomst opgenomen (dan)? Ik ben en voel me niet ‘afhankelijk’, cliënten komen vanwege mijn specialisme en/of de wettelijke keuzevrijheid middels het PGB toch wel bij mij. Waarom zou ik op basis van ‘open kostprijs-calculatie’ een langjarige contractuele relatie (moeten) aangaan? Wat is het motief van de ander? Kostenreductie? Is dat ook mijn motief? Hoe verhoudt zich dat (dan) met eventuele toekomstige investeringen in (= kosten maken ter zake) nieuwe ontwikkelingen en behandel- en preventiemethoden? Wat draagt de ander (dan) concreet bij aan ‘ontwikkeling’? Hoe ‘complementair’ zijn we eigenlijk?

Het zou toch ook mogelijk moeten zijn, om de komende tijd, bijvoorbeeld een jaar, eerst eens te kijken, wat we concreet aan elkaar hebben? In plaats van nu al op schrift diverse langlopende, verkiezingen overschrijdende, afspraken vast te (moeten) leggen. Elke cliënt is verschillend. Dus in beginsel ook zijn behandeling (-smethode). Dat biedt toch alle mogelijkheden voor steeds een tactische inkoop in het individuele concrete geval op basis van een, zo nodig middels een geautomatiseerd systeem aan te leveren, maatschappelijk en financieel verantwoorde maatwerk-offerte na een adequate intake met de cliënt? En vervolgens gezamenlijk besluiten en contracteren op individueel-cliëntniveau? Zo’n individuele behandeling (‘losse opdracht’) overschrijdt toch nooit het Europese drempelbedrag in kwestie? Te veel werk (dan)? De (rechtmatige verstrekkingen van) deelopdrachten bij een raamovereenkomst betreffen feitelijk toch ook maatwerk en een tactische inkoop? Waarom dan hier een principe-benadering vanuit een strategische inkoop?

Ik vertrouw het nog niet helemaal. De gedachte van strategisch, en als partners, samenwerken klinkt zonder meer goed, biedt in beginsel perspectieven, maar ik zou het vooralsnog toch meer uit de sfeer van de inkoop (-theorie) willen halen. Althans gerust gesteld willen worden, dat wat ooit, mede vanwege (na te streven) kostenreductie en winstmaximalisatie, in, of ten behoeve van, het bedrijfsleven is bedacht, niet per se voor mij gaat, of hoeft te gaan, gelden.

In de zorg werkt het (toch) anders........ En zeker wanneer de relatie tussen cliënt en zorgverlener leidend zou (moeten) zijn........

Aanverwant:
Geen opmerkingen:

Een reactie posten