dinsdag 5 december 2017

Inkoop bij een gemeente kan niet ‘ge-out-sourced’ worden


Ik vind dit ongenuanceerd:


“[…] Hierbij gaat out-tasken over in out-sourcen. Inkoopdienstverleners nemen hele processen inclusief inkoopmedewerkers over van de organisatie. Dat kan zijn voor de hele inkoop, maar ook voor bijvoorbeeld alleen de NPR-spend of ICT-inkoop. De eerste Nederlandse voorbeelden, ervaringen en best practices zijn hier inmiddels van bekend. Zowel bij commerciële bedrijven, in de zorg als bij overheidsorganisaties. Capaciteit, kwaliteit en kosten liggen aan deze vorm van Business Process Outsourcing overwegend ten grondslag. De resultaten in met name Groot-Brittannië en Amerika liegen er niet om. […]”

Inkoop bij een gemeente kan namelijk niet ‘ge-out-sourced’ worden.

Inkoop (als een ‘functie’) bij een gemeente ‘bevindt’ zich immers binnen de bij of krachtens Gemeentewet vastgestelde organieke (organisatorische) structuur van een gemeente. Daarmee binnen de (samenhangende) organisatie van gemeenteraad, College van B&W, secretaris en ‘ambtelijke organisatie’.

Zie daartoe, de ‘trilogie’:


Het in de praktijk als zodanig bekende ‘inkoopproces’ (of een deel van de veronderstelde ‘inkoopfunctie’ op pag. 10 (kleurenschema) van de Gids Proportionaliteit), dat ziet op de processtappen ‘specificeren’, ‘selecteren’, ‘contracteren’, ‘bestellen’, ‘bewaken’ en ‘nazorg’ kan (daarentegen) wel ‘ge-out-sourced’ worden………..

Het ‘oude denken’……..

Definities gaan dus wel degelijk ergens over………Geen opmerkingen:

Een reactie posten