donderdag 19 november 2015

Redelijkheid en billijkheid (en herstel)


Rechtbank Oost-Brabant 16 november 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:6560:


4.11.      Het betoog van Zionic dat zij op grond van de redelijkheid en billijkheid in de gelegenheid moet worden gesteld haar inschrijving aan te vullen kan haar niet baten aangezien de redelijkheid en billijkheid geen rol speelt in het aanbestedingsrecht. Ook een belangenafweging tussen het belang van Enexis bij de instandhouding van haar besluit tot uitsluiting van Zionic en het belang van Zionic bij deelname aan de aanbestedingsprocedure is in dit geschil niet aan de orde. In het aanbestedingsrecht gaat het om de vraag of de aanbestedende dienst heeft gehandeld conform de van toepassing zijnde aanbestedingswetgeving en of zij gehandeld heeft conform de algemene beginselen in het aanbestedingsrecht, zoals het gelijkheids- en het transparantiebeginsel. De voorzieningenrechter is van oordeel dat dit in de onderhavige aanbesteding het geval is.

Gelet op de precontractuele redelijkheid en billijkheid is wellicht bedoeld: Wat voor een inschrijver (eventueel) ‘redelijk en billijk’ is, kan (immers) net zo goed ‘niet redelijk en billijk’ zijn jegens (een) andere inschrijver (s) in de aanbestedingsprocedure. Een aanbesteder heeft in verband met het gelijkheidsbeginsel (dus) met meer (-dere) ‘belangen’ rekening te houden.

De kwestie ging trouwens over het niet voldoen aan geschiktheidseisen (en een beroep op een derde). En over een onjuiste / onvolledige Eigen Verklaring:

4.7.        Ook indien het niet voldoen aan de vereisten in hoofdstuk 4 van de RFI niet zou leiden tot uitsluiting van de inschrijving leent de gebrekkige inschrijving van Zionic zich niet voor herstel. Er is immers geen sprake van een kruisje dat anders had moeten worden geplaatst, zoals Zionic heeft voorgehouden, omdat Zionic, nu zij niet kan voldoen aan de geschiktheidseisen in 4.4.1, 4.5.1, 4.6.1, 4.6.6 en 4.6.10, ook de Eigen Verklaring op deze punten aan zou moeten passen. Een zodanig herstel van de inschrijving zou veel meer omvattend zijn dan een eenvoudige precisering of het recht zetten van een kennelijke materiĆ«le fout hetgeen in strijd is met het door Enexis in acht te nemen gelijkheidsbeginsel.

Meer over de ‘(on-) mogelijkheden tot herstel’, zie:Geen opmerkingen:

Een reactie posten