woensdag 21 februari 2018

Uniformiteit en lastenverlichting


Er blijken in de praktijk drie (3) versies van het UEA gebruikt te (kunnen) worden. Het gaat om de ‘UEA-module in TenderNed’, het ‘Interactieve PDF-formulier’ (EZ) en de ‘UEA-tool’ (EC).

Zie bijvoorbeeld (de eerste vraag bij):


Ik snap echter niet (ter zake Deel III B van het UEA):

Uit de ‘UEA-tool’:

Heeft de ondernemer zijn verplichtingen geschonden met betrekking tot de betaling van belastingen, zowel in het land waar hij is gevestigd als in de lidstaat van de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit indien dit een ander land is dan het land van vestiging?

Heeft de ondernemer zijn verplichtingen geschonden met betrekking tot de betaling van sociale premies, zowel in het land waar hij is gevestigd als in de lidstaat van de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit indien dit een ander land is dan het land van vestiging?

Uit de ‘UEA-module in TenderNed’:

Heeft de ondernemer zijn verplichtingen geschonden met betrekking tot de betaling van belastingen, zowel in het land waar hij is gevestigd als in de lidstaat van de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit indien dit een ander land is dan het land van vestiging?

Heeft de ondernemer zijn verplichtingen geschonden met betrekking tot de betaling van sociale premies, zowel in het land waar hij is gevestigd als in de lidstaat van de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit indien dit een ander land is dan het land van vestiging?

Uit het ‘Interactieve PDF-formulier’:

Heeft de ondernemer voldaan aan al zijn verplichtingen met betrekking tot de betaling van belastingen of sociale premies, zowel in het land waar hij is gevestigd als in de lidstaat van de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit indien dit een ander land is dan het land van vestiging?

Terwijl daarbij ook pag. 27 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2016/7 (PB L 3, 6.1.2016) relevant is:

Heeft de ondernemer voldaan aan al zijn verplichtingen met betrekking tot de betaling van belastingen of sociale premies, zowel in het land waar hij is gevestigd als in de lidstaat van de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit indien dit een ander land is dan het land van vestiging?

Uniformiteit en lastenverlichting wordt (namelijk) toch (juist) ook bereikt door steeds op dezelfde plaats in het betreffende Deel van het UEA, steeds hetzelfde goedeja’ of ‘nee’ in te kunnen vullen?Geen opmerkingen:

Een reactie posten