dinsdag 13 maart 2018

Transparantie bij inbestedenTweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 775 XIII, nr. 80:

“[…] constaterende dat verschillende overheden steeds meer economische activiteiten in eigen beheer organiseren;

overwegende dat transparantie bij inbesteden ontbreekt, waardoor ondernemers vaak niet of te laat op de hoogte zijn van voorgenomen inbestedingen van overheden, waardoor zij geen mogelijkheid hebben om te laten zien of zij een beter alternatief kunnen bieden;

verzoekt de regering, om in samenwerking met MKB-Nederland te onderzoeken hoe één openbaar digitaal register inbesteden opgezet zou kunnen worden waar overheden alle voorgenomen beslissingen rond inbesteden (en quasi-inbesteden) vooraf kunnen/moeten melden, om de transparantie bij inbesteden te bevorderen […]”

Openbare aankondiging:

“Gemeente X maakt bekend, dat zij het komend jaar de plantsoenen door (de medewerkers van) haar Afdeling Openbare Ruimte zal (laten) schoffelen.”

Reactie uit de markt:

               “Beste gemeente X, wij kunnen veel beter schoffelen en zijn ook nog goedkoper, dan uw eigen medewerkers. U moet de werkzaamheden en activiteiten aan ons uitbesteden. MVG, Onderneming Y”

Bericht uit de krant:

               “De gemeente X heeft het ontslag aangekondigd van 45 medewerkers van de Afdeling Openbare Ruimte. Door uitbesteding van werkzaamheden en activiteiten was er geen werk meer voor ze. Een woordvoerder van de gemeente meldde ons, dat uitbesteding transparant en doelmatig is. Over wachtgelden van, en toekomstperspectief voor de betreffende medewerkers kon de woordvoerder geen uitspraken doen.”

PS:

Een en ander heeft niks met (het) aanbestedingsrecht van doen.

Het begrip ‘economische activiteiten’ is synoniem aan (het) ‘goederen en diensten op de (een) markt aanbieden’. Zie bijvoorbeeld r.o. 4.6 van Rechtbank Amsterdam 11 september 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5591:

“De eerste vraag die beantwoord moet worden is of De Gemeente in het onderhavige geval kan worden aangemerkt als onderneming. De rechtbank overweegt dat onder een onderneming moet worden verstaan elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd. Elke activiteit die bestaat in het aanbieden van goederen en diensten op een bepaalde markt vormt een economische activiteit. [...]”

Het ‘[…] steeds meer economische activiteiten in eigen beheer organiseren […]’ uit de Motie betreft dus een contradictio in terminis. ‘In eigen beheer’ is (juist) niet ‘op een bepaalde markt’.

In welk verband de inhoud van de Motie ook is gekwalificeerd………….Geen opmerkingen:

Een reactie posten