donderdag 8 oktober 2015

Elektronisch aanbesteden en inschrijven


Laten we iets aan die papierberg doen. Is ook niet duurzaam. Waarom de inschrijvingen niet per e-mail ontvangen?

Ja, goed idee! Bespaart wellicht ook tijd. Is dan ook gunstig in verband met de planning. Hoe kleden we een en ander concreet in?

Laten we eens kijken, wat er eventueel mis zou kunnen gaan. Van daaruit komen we wel met spelregels of een inschrijvingsprotocol in het aanbestedingsdocument. Iemand suggesties?

Welke uiterste tijd voor indienen inschrijvingen is bepalend? Van de ‘verzender’ of van de ‘ontvanger’?

Van de ‘ontvanger’. Wij dus. We gaan zo nodig uit van een eigen print (-screen).

Maakt het te gebruiken ‘e-mail programma’ wat uit?

Weet niet. Maar we zeggen gewoon, dat wij met ‘Outlook’ werken. Is zo voor iedereen gelijk.

Zou ons spam-filter problemen kunnen geven?

Weet niet, maar ik krijg mijn zakelijke mails altijd, dus wat zou het probleem kunnen zijn?

Moeten we ‘We-transfer’, ‘You send it” o.i.d. voorschrijven of aanbevelen?

Niet te veel regels. Laten we aan de inschrijvers over. Ik heb ook nooit problemen met mijn zakelijke e-mails, blijkbaar is onze downloadcapaciteit en -snelheid ruim voldoende.

Maakt het te gebruiken tekstverwerkingsprogramma nog wat uit. En/of de soort (van) ‘Pdf’? En of de inschrijver gebruik maakt van Apple (Mac) of Microsoft?

Weet niet, maar zou dat zo belangrijk zijn om daar spelregels voor op te stellen? Ik krijg mijn zakelijke e-mails altijd.

Niemand meer? Nou, dan zijn we er wel. Volgens mij niks vergeten, laten we snel aan de slag gaan teneinde snel een resultaat te boeken en tot gunning over te gaan.

Rechtbank Oost-Brabant 1 juli 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:3932:


2.9.        Na onderzoek van het ICT-systeem van de Provincie is gebleken dat op 6 maart 2015 een emailbericht (inclusief een bijlage van meer dan 12 MB) is ontvangen van vorenbedoelde marktpartij en dat dit emailbericht is geweigerd door de mailserver van de Provincie wegens overschrijding van de mailgrootte. De daaropvolgende waarschuwingsmail vanuit de mailserver van de Provincie is bij de markpartij niet ontvangen, omdat het oorspronkelijke emailbericht (inclusief bijlage van meer dan 12 MB) daarbij was gevoegd als bijlage. De waarschuwingsmail is daardoor tussen de mailservers van de Provincie en de marktpartij blijven hangen.
[-]
4.5.        De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat sprake is van een uitzonderingsgeval in de zin van het Beschrijvend document op grond waarvan de Provincie tot het besluit kon en mocht komen de aanbestedingsprocedure in te trekken. Bovendien acht de voorzieningenrechter het in strijd met de aanbestedingsrechtelijke beginselen van gelijke behandeling en transparantie dat inschrijvers gehouden waren hun inschrijving per email bij de Provincie in te dienen, terwijl de inschrijvers niet te kennen was gegeven dat het emailadres geen emailberichten groter dan 12 MB kon ontvangen. Dit is een uitzonderlijke situatie die de inschrijvers niet hadden kunnen voorzien. Indien gekozen wordt om de procedure digitaal te laten verlopen, ligt het in de lijn der verwachting dat de ICT-infrastructuur van de Provincie daarop is toegerust. De inschrijvers hadden erop mogen vertrouwen dat hun inschrijving in goede orde door de Provincie zou zijn ontvangen en dat rekening zou zijn gehouden met de grootte van de documenten ten behoeve van de inschrijving. De inschrijvingsdocumenten in aanbestedingsprocedures zijn immers in de regel groot van omvang.

Waarom zouden de (bekende) aanbestedingsplatformen een (eigen) elektronische inschrijvingsmodule (ontwikkeld) hebben?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten