vrijdag 29 januari 2016

‘Weg ermee’


Vanuit het idee “Jezelf en anderen wakker schudden dat het ook anders kan.” vindt het (kennisplatform) CROW het blijkbaar nodig, om discussies te (moeten) starten op bijvoorbeeld het gebied van “De RAW-inschrijvingsstaat kan weg! Weg als document bij de aanbesteding.


Of anderszins, bijvoorbeeld op Linkedin onder de discussie ‘prijsvechten en prijsduiken’.

Het komt mij voor, dat CROW eens wakker geschud moet worden. Bij deze, en lees met name ook de voetnoten 44 en 45 van het betreffende artikel na het ‘doorklikken’ naar scribd.com:


Want aan ‘oplossingen’ voor problemen die slechts (zouden kunnen) ontstaan als gevolg van de (voor-) veronderstelling dat aanbesteden zonder meer ‘een gegeven’ is, heeft niemand iets.


Maar ach, waar maak ik me druk over, ‘doorslapen’ zal waarschijnlijk wèl in het belang van de betreffende CROW-afdeling ‘Aanbesteden en Contracteren’ zijn..…….

Geen opmerkingen:

Een reactie posten