zondag 26 februari 2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid


Vraag:

Klopt het, dat jullie geen inkoop- en aanbestedingsbeleid hebben?

Antwoord:

Nee, dat klopt niet. Wij kopen (immers) niet in zonder beleid.

Wij kopen (immers) niet ‘zomaar’ in, maar (juist) met beleid.

We hebben het inkoop- en aanbestedingsbeleid (alleen) niet extern (openbaar) bekend gemaakt.

Voor zover u (ook) vraagt, hoe wij (dan) met onze privaatrechtelijke bevoegdheden in kwestie (zullen) omgaan?

Daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. En spreekt eigenlijk (ook) voor zich, waardoor overigens de noodzaak tot (nog meer) aanbestedingsregels (dan er al zijn) in kwestie (ook) niet aanwezig is.

Inkoop en aanbesteding is namelijk steeds gericht op het behalen / bereiken van (de) gemeentelijke (organisatie-) doelstellingen, waaronder die uit / van het Collegeprogramma (in kwestie). In welk verband (dus) doelmatig wordt ingekocht.

En natuurlijk houden we ons daarbij aan de relevante wet- en regelgeving. In welk verband (dus) rechtmatig wordt ingekocht.

Een en ander (steeds) op basis van concreet maatwerk in het specifieke geval. Zoals inkoop en aanbesteding feitelijk (ook) is, althans behoort te zijn.

Aanverwant:

Onder meer:


en/of:Geen opmerkingen:

Een reactie posten