vrijdag 1 december 2017

De ‘organisatie’ van ‘inkoop’


De ‘organisatie’ van ‘inkoop’ is een interessante aangelegenheid, wanneer men uit gaat van de navolgende definities van ‘inkoop’, ‘inkopen’ en het ‘inkoopproces’ bij een gemeente:

Inkoop is de functie binnen een gemeente die uit oogpunt van haar taak bevoegd en verantwoordelijk is voor het tegen betaling verkrijgen van werken, leveringen of diensten van derden (-ondernemers) ter verwezenlijking van (een) doelstelling (-en) van de gemeente.

Inkopen is uitvoerend handelen ter zake ‘inkoop’.

Het inkoopproces bij een gemeente betreft een reeks samenhangende handelingen in de voorbereiding, in de precontractuele fase, en in de contractuele (uitvoerings-) fase van overeenkomsten die betrekking hebben op het verkrijgen van werken, leveringen of diensten van derden (-ondernemers) ter verwezenlijking van (een) doelstelling (-en) van de gemeente.


‘Inkoop’ (als een ‘functie’) bij een gemeente ‘bevindt’ zich immers binnen de bij of krachtens Gemeentewet vastgestelde organieke (organisatorische) structuur van een gemeente. Daarmee binnen de (samenhangende) organisatie van gemeenteraad, College van B&W, secretaris en ‘ambtelijke organisatie’.

En daarmee is ‘inkoop’ bij een gemeente (hoe dan ook) reeds ‘georganiseerd’.

In welk verband er dus geen sprake is van (een) ‘positionering’ en (een) ‘organisatie’ zoals bijvoorbeeld op de website van PIANOo (waar overigens feitelijk een ‘inkopersfunctie’ wordt bedoeld):

Hoe is inkoop gepositioneerd in de organisatie?
Antwoord:
Er zijn drie hoofdvormen van de inkooporganisatie: de centrale inkoopfunctie, de decentrale inkoopfunctie en de gecoördineerde inkoopfunctie. […]

En in welk verband men het dus eigenlijk (ook) niet over de ‘organisatie’ van ‘inkoop’ hoeft te hebben.

Men kan het in het voorkomend geval wel over de ‘organisatorische aspecten’ van ‘inkoop’ hebben. Of over de inrichting en/of optimalisatie van de ‘functie’.

Dan gaat het echter niet slechts over (om) de ‘inkoper’ en/of over (om) een inkoopafdeling binnen/van een gemeente.

Maar over (om) adequate communicatie en kennisuitwisseling, en daadwerkelijke samenwerking tussen (alle) ‘inkoop-functionarissen’ van de gemeente.Geen opmerkingen:

Een reactie posten