donderdag 7 december 2017

Verwachtingen


Als je iets van een andere (rechts-) persoon mag ‘verwachten’. Of als iets van een andere (rechts-) persoon ‘verwacht mag worden’.

Betekent dat dan (ook) een ‘plicht’ of ‘verplichting’ van/voor zo’n (rechts-) persoon jegens jou?

Een plicht of verplichting op grond, of als gevolg, van bijvoorbeeld ‘gerechtvaardigd vertrouwen’, ‘gewoonte’, ‘gebruik’, ‘zorgvuldigheid’, ‘hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt’, ‘fatsoen’, ‘de maatschappelijke opvattingen’, ‘redelijkheid en billijkheid’?

Aanleiding:

De terechte r.o. 4.4 van Rechtbank Noord-Nederland 6 december 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4646:


“De voorzieningenrechter stelt voorop dat van een behoorlijk geïnformeerde en oplettende inschrijver mag worden verwacht dat hij de aanbestedingsstukken in zijn geheel en zorgvuldig leest en bestudeert.”

En (mede) in het verlengde van:




Geen opmerkingen:

Een reactie posten