vrijdag 6 juli 2018

Brief van de minister


Ik vind wel iets van de brief van minister Hugo de Jonge d.d. 4 juli 2018 (‘Inkoop en aanbesteden in het sociaal domein’, kenmerk 1370226-178418-WJZ).

Namelijk:

Voor ik aan een ‘Europees traject’ zou beginnen, zou ik me er onder meer (eerst) zorgvuldig van vergewissen, dat ik (en mijn adviseurs, waaronder de fractie van GroenLinks) de juiste ‘ratio’ en ‘waarborgen’ en ‘beweegredenen’ en ‘grondgedachte’ en ‘bedoeling’ van het EU-aanbestedingsrecht in de smiezen heb (hebben).

En, wat mij betreft ligt het niet per se aan ‘Europa’. Zie daartoe bijvoorbeeld:


En/of:


En ook relevant in kwestie:


De minister hoeft Europa (helemaal) niet in……….


Geen opmerkingen:

Een reactie posten